هیئت وزیران در جلسه ششم مرداد 1398، مصوبه استخراج رمزارزها (ماینینگ) را ابلاغ نمود. دانلود مصوبه هیئت وزیران در مورد ماینینگ//isti.ir/X577